W górach...

 

Moko (maj 2005)

 

Moko (lipiec 2005)

 

Hala G¹sienicowa  (wrzesień 2005)

 

Hala G¹sienicowa (paŸdziernik 2005)

 

Hala G¹sienicowa (listopad 2005)

 

Krokusy - Chocho³owska (kwiecień 2006)

 

Rusinka (listopad 2006)

 

Niedzica i okolice (styczeń 2007)